Category Archives for "Kiếm Tiền Online"

Đăng Bán Sản Phẩm Ở Jvzoo Để Tạo Nguồn Thu Nhập Thụ Động

Jvzoo là một mạng tiếp thị liên kết bắt đầu nổi lên trong thời gian gần đây. Đây là mạng tiếp thị liên kết hoạt động giống các mạng tiếp thị liên kết khác như Clickbank, Shareasale, Cj… tuy nhiêm điểm khác biệt cơ bản giữa Jvzoo và các mạng tiếp thị liên kết khác đó là Jvzoo trả hoa hồng ngay sau khi khác hàng mua sản phẩm do bạn giới thiệu (Instant Payment Commission).

Xem thêm chi tiết bài viết.