Category Archives for Sản Phẩm

Phát Hành Sách Hướng Dẫn Kinh Doanh Tiếp Thị Liên Kết

  • 3 years ago
sach huong dan kinh doanh tiep thi lien ket

Bạn đang muốn tìm kiếm một nguồn thu nhập bền vững từ internet? Bạn muốn khởi nghiệp với kinh doanh online nhưng rồi sợ thất bại.

Mình luôn tâm niệm với câu nói nổi tiếng của David Frost – “Don’t aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally”, lược dịch “Đừng nhắm đến thành công, chỉ làm việc bạn yêu thích và thành công sẽ tự đến”.

Vâng, hãy làm theo những gì bạn đam mê. Luôn cố gắng trong mọi việc, tin tưởng và thành công sẽ tự tìm đến.

Trong hai tháng đầu năm nhiều bài viết không được mình cập nhật trên blog Tiếp Thị Liên Kết là vì đang bận cập nhật chương trình khóa học và phát hành cuốn sách hướng dẫn kinh doanh với Tiếp Thị Liên Kết.

Khóa học kinh doanh với Tiếp Thị Liên Kết dự kiến sẽ phát hành chính thức trong vòng một tuần nữa. Song song với việc cập nhật khóa học tiếp thị liên kết Ngân Sơn thông báo chuẩn bị phát hành chính thức cuốn sách “Kinh Doanh Tiêp Thị Liên Kết”.

“Kinh doanh Tiếp Thị Liên Kết” là cuốn sách đầu tay do Ngân Sơn biên soạn, cuốn sách chứa đựng trong đó những kinh nghiệm thực hành tiếp thị liên kết để xây dựng nguồn thu nhập bền vững trên internet thông qua blogging với chủ điểm là micro niche site.

sach huong dan kinh doanh tiep thi lien ket

Kinh doanh với Tiếp Thị Liên Kết”  với lối văn gần gũi cùng những trải nghiệm phong phú, cuốn sách hy vọng cung cấp cho bạn đọc những kiến thức chân thực về tiếp thị liên kết qua lăng kính của những người trong cuộc.

Tiếp thị liên kết không quá khó tuy nhiên sẽ không thành công nếu bạn không có phương pháp cụ thể. Cuốn sách cung cấp cho bạn những hướng dẫn để có thể thực hiện khởi tạo nguồn thu nhập trên internet.

thu nhap blogging

thu nhap blogging

Nhân dịp phát hành vào 8 giờ Xem thêm chi tiết bài viết.