Chính Sách Bản Quyền

Các bài viết trên blog thuộc quyền sở hữu của Ngân Sơn Blog, chúng tôi giữ mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan và phát sinh trong quá trình công bố bài viết.

Dù được công nhận như vậy, chúng tôi không cấm việc đăng tải lại các bài viết được xuất bản trên blog này miễn là và với điều kiện người đăng tải cung cấp đầy đủ trích dẫn và giữ nguyên nội dung bài viết mà không có bất kỳ sự sửa đổi nào.

Việc không phản đối việc đăng tải lại không có nghĩa là tác giả từ chối mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các bài viết, hình ảnh, video và các nội dung được xuất bản và công bố trên blog này.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đánh giá và chia sẻ của độc giả về các bài viết được đăng tải trên blog.

Trân trọng,