Bản quyền

Cám ơn các bạn đó ghé thăm blog www.nganson.com

Các bài viết trên blog đều là sản phẩm do Ngân Sơn xuất bản dựa trên quá tŕnh   làm việc và  học tập  hoặc được tổng hợp từ các nguồn khác trên Internet.

Blog này chia sẻ các kiến thức gia tăng thu nhập thụ động liên quan đến Marketing Online, Affiliate Marketing… Các bạn có thể trích dẫn các bài viết của Ngân Sơn trên các công cụ xuất bản khác. Tuy nhiên để ghi nhận đóng góp của tác giả, vui lòng trích dẫn nguồn gốc xuất xứ của bài viết khi đăng lại thông tin.

Thân ái,